Společnost HALYDEX s.r.o. vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 30.07.1996 (vložka 24293, oddíl C). Zakládajícím členem společnosti byl jeden společník, který je současně jednatelem.

Hlavní činností společnosti se stala zakázková výroba speciálních ocelových konstrukcí pro průmyslové pece keramické, cihlářské, sklářské a pece pro tepelné zpracování materiálů. Dále se společnost zabývá výrobou klasických ocelových konstrukcí halových objektů. Tento sortiment výrobků zůstává zachován dodneška s tím, že v posledních letech je ve výrobě stále důsledněji uplatňován modulární systém dle požadavků převážně zahraničních odběratelů. Tato skutečnost má velmi pozitivní vliv jak na konečnou montáž u zákazníka, tak i na produktivitu práce.

Kvalifikace pracovníků je na vysoké úrovni, včetně certifikace svářečů v rámci ESF EÚ.

Společnost vlastní certifikát ISO 9001:2009 včetně certifikátu způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí s rozsahem činností v souladu s ISO 3834-2 dozorovaného společností „Technical Inspection Corporation Brno“.

Převážná část produkce firmy je vyrobená dle dokumentace objednatelů a jejich prostřednictvím je vyvážena do celého světa.